En satsing for næringsforeningene i Nord-Norge

Handlelokalt.com er en satsing for næringsforeningene i Nord-Norge. Designu har utviklet det opprinnelige konseptet. For raskt å gi innbyggere og næringsliv et tilbud har flere andre næringsforeninger valgt å bruke samme løsning i sin drakt.